Projekty UE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

projekt_ue_2

 

GRUPA PRONICEL S.A.

ul. Akacjowa 4 lok.2, 02-534 Warszawa

Realizuje projekt nr MAZOWSZE/0086/19-00

pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na karboksymetyloskrobi„

Ścieżka dla Mazowsza”, którego celem jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach projektu. Ponadto projekt ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.

Beneficjent: GRUPA PRONICEL S.A.
Działanie: ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA
Wartość projektu: 5 199 466,18 zł
Dofinansowanie: 3 576 989,86 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2020r. – 30.06.2023r.

 

Zapytanie ofertowe SPEKTROMETR

SEPTROMETR NIR formularz