FUNDUSZE EUROPEJSKIE

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Grupa Pronicel Spółka Akcyjna w dniu 10 grudnia 2018r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.01.02.00-14-9912/17-00 o dofinansowanie Projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Pronicel SA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest rozwój działalności przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Pronicel SA, w którym prowadzone będą prace badawcze nad innowacyjnymi produktami z obszaru chemii budowlanej. Cele szczegółowe projektu: prace budowlane związane z budową CBR, prace wykończeniowe CBR, zakup aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia CBR.

W wyniku prowadzonych prac planowane jest opracowanie szeregu innowacyjnych produktów.

Produkty niedostępne obecnie na rynku:

1) Płynny koncentrat kleju do plakatów i billboardów.

2) Musujący klej do tapet.

3) Musujący klej do plakatów.

4) Klej do tapet w postaci tabletek.

5) Klej do plakatów w postaci tabletki.

6) Klej do tapet w postaci rozpuszczalnych saszetek.

7) Klej do plakatów w aerozolu/ spreju / atomizer.

Znacząco ulepszone produkty:

1) Klej do Bordów.

2) Klej do podklejania.

3) Klej do korka.

4) Klej do styropianu.

5) Gotowy klej do tapet.

6) Różowy klej do tapet.

7) Klej do billboardów.

8) Klej do billboardów odporny na niską temperaturę.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 903 064,13 PLN

Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 496 687,50 PLN