Usługa badań laboratoryjnych

Grupa Pronicel posiada bardzo dobrze wyposażone laboratorium badawczo-rozwojowe, w którym świadczymy następujących usługi badań:

 • oznaczanie stężeń kwasów i zasad metodą miareczkową,
 • oznaczanie gęstości nasypowej,
 • analiza sitowa materiałów rozdrobnionych,
 • oznaczanie wilgoci metodą grawimetryczną,
 • oznaczanie wilgoci z wykorzystaniem wagosuszarki,
 • oznaczanie pH wodnych roztworów, w tym emulsji,
 • oznaczanie stopnia podstawienia (dla karboksymetylocelulozy),
 • oznaczanie zawartości substancji czynnej,
 • oznaczanie lepkości metodą Höpplera,
 • oznaczanie lepkości metodą Brookfielda,
 • badanie reologii w zakresie szybkości ścinania 0,05 – 250s-1,
 • oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie połączeń elementu giętkiego ze sztywnym pod kątem 180 stopni,
 • oznaczanie odkształcenia poprzecznego klejów cementowych,
 • oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych.

 

laboratorium