Tapetując pomieszczenie często napotykamy się na miejsca, które mogą sprawić nam kłopot.
Do takich miejsc należą:

  • narożniki,
  • wnęki okienne i drzwiowe,
  • gniazdka i przełączniki,

Tapetowanie w wyżej wymienionych miejscach postaramy się wyjaśnić jak najprościej.

Tapetowanie przy narożnikach

Obok krawędzi narożnika (około 2-3cm) należy narysować pionową linię i wzdłuż niej ułożyć pierwszy bryt tapety. Brytów nie należy łączyć na narożnikach, dotyczy to narożników wklęsłych oraz wypukłych.

Tapetowanie wnęki okiennej lub drzwiowej

Z brytu wycina się format równy wymiarowi wysokości wnęki i dopasowany do jej górnego zakończenia. Nie zapomnijmy dodać do długości około 3-5cm na zakładkę. Szerokość paska musi być wymiarowo zgodna z szerokością wnęki, w tym przypadku także dodajemy kilka centymetrów na zakładkę.

Tapetowanie powierzchni dookoła gniazdka lub przełącznika

Przed rozpoczęciem tapetowania należy wyłączyć prąd i zdjąć pokrywy gniazdek i przełączników. Tapetę kładziemy nad otworami, a następnie przy użyciu ostrego nożyka docinamy odpowiednia wielkość po obwodzie gniazdka lub przełącznika. Uwaga! Prąd należy włączyć po dokładnym wyschnięciu kleju.

Tapetowanie sufitu

Klejenie brytów do sufitu należy wykonywać w dwie osoby. Przyklejoną część brytu można docisnąć np. szczotką na kiju. Pozostałą część brytu dokleja się stopniowo, dociskając szczotką lub wałkiem z długim uchwytem.