Projekty Krajowe

grupapfund

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2022 – Dostawa materiałów laboratoryjnych

Informacja o wyniku postepowania
Zapytanie-ofertowe
Formularz-ofertowe

grupapfund

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2022 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie-ofertowe
Formularz-ofertowe

 

grupapfund

 

GRUPA PRONICEL S.A.

ul. Akacjowa 4 lok.2, 02-534 Warszawa

Realizuje projekt nr MAZOWSZE/0086/19

pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na karboksymetyloskrobi„

Ścieżka dla Mazowsza”, którego celem jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach projektu. Ponadto projekt ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.

Beneficjent: GRUPA PRONICEL S.A.
Działanie: ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA
Wartość projektu: 5 199 466,18 zł
Dofinansowanie: 3 576 989,86 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2020r. – 30.06.2023r.

 

Zapytanie-ofertowe-SPEKTROMETR-NIR-01-07-2020.pdf

SEPTROMETR-NIR-formularz-oferta-01-07-2020.docx

zapytanie ofertowe 2 07 2020 surowce z dnia 01.07.2020.pdf

formularz oferta surowce 02_07_2020 z dnia 01.07.2020.docx

zapytanie ofertowe 3 07 2020 drobny sprzęt z dnia 01.07.2020.pdf

formularz oferty 3_07_2020 drobny sprzęt z dnia 01.07.2020.docx

Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.07.2020 w ramach zapytania ofertowego 2_07_2020.pdf

Informacja o wyniku postępowaniaz dnia 15.07.2020 w ramach zapytania ofertowego 3_07_2020.pdf

Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.07.2020 w ramach zapytania ofertowego 1_07.2020.pdf