Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy nowych mieszadeł aerodynamiczno-fluidyzacyjnych – 4 sztuki, wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Do realizacji dostawy wybrano firmę Teh Transfer Sp. z o.o, adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, cena netto 409 000,00 zł


W związku z realizacją projektu pt. „Inwestycje w firmie Grupa Pronicel S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit”, nr PBAR.02.01.00-00-0289/23 zapraszamy do składania ofert na dostawę nowych mieszadeł aerodynamiczno-fluidyzacyjnych – 4 sztuki.

Zapytanie-ofertowe

Formularz Ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 2 sztuk używanych reaktorów z kompletem używanych zbiorników, wpłynęły 2 oferty, które spełniły kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Do realizacji dostawy wybrano firmę Megafactor Sp. z o.o, adres: ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa, cena netto 400 000,00 zł


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy nowej suszarni taśmowej lub ślimakowej fluidyzacyjnej – 1 sztuka, wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Do realizacji dostawy wybrano firmę Katowicki Instytut Naukowo Medyczny Sp z o.o, adres: ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice, cena netto 580 000,00 zł


W związku z realizacją projektu pt. „Inwestycje w firmie Grupa Pronicel S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit”, nr PBAR.02.01.00-00-0289/23 zapraszamy do składania ofert.

Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna w linku.

Reaktory chemiczne z kompletem zbiorników

Zapytanie-ofertowe

Zalacznik-1_Formularz-ofertowy

Zalacznik-2_Powiazania-oswiadczenie

Zalacznik-3_Oswiadczenie-o-wspolfinansowaniu

Suszarnia taśmowa lub ślimakowa fluidyzacyjna

Zapytanie-ofertowe-1a

Formularz Ofertowy
Oświadczenie o Braku Powiązań Kapitałowych lub Osobowych